IZLEČENJE PSIHOTERAPIJOM: Kako izgleda i na koji način ostvariti promenu?

Psihoterapija je proces koji je fokusiran na to da vam pomogne u izlečenju, kao i na to da vam ukaže na konstruktivne načine za suočavanje sa životnim problemima i izazovima. Takođe može biti proces pružanja podrške kada prolazite kroz težak životni period ili ste pod prevelikim stresom – kada započinjete novu karijeru ili ste u procesu razvoda.
Milioni ljudi posećuju psihoterapeuta svake godine, a istraživanja pokazuju da osobe koje odlaze na terapiju od nje imaju velike koristi.

Foto: Pixabay

KAKO IZGLEDA PSIHOTERAPIJA?

Većina terapija usmerena je na rešavanje problema i fokusirana na određene ciljeve. To znači da ćete na početku tretmana, zajedno sa svojim terapeutom, odlučiti koje specifične promene želite da postignete u svom životu. Navedeni ciljevi će biti podeljeni u manje, lakše dostižne celine, uključene u plan tretmana. Ovo se ostvaruje putem razgovora i primenom tehnika koje predlaže terapeut, kako bi osoba lakše upravljala teškim situacijama. Terapija pomaže i u informisanju osobe, upoznavanju sa poremećajem, kao i sa korisnim i efikasnim mehanizmima suočavanja sa problemima.

EFEKTIVNA PROMENA 
Psihoterapija ne znači uvek popiti pilulu ili se podvrgnuti nekoj novoj metodi koja obećava brzo rešenje, brzo oslobađanje od simptoma, i brzo vraćanje starom načinu života. Tokom psihoterapije, osoba intuitivno, emotivno, i racionalno dođe do saznanja da problem treba rešiti iz korena, i da ti koreni polaze upravo iz strarog načina života.Nije uvek lako prisetiti se bolnih iskustava, suočiti se sa osećanjima, ili doživeti spoznaju. Nije lako čuti neke odgovore. Ali, u prostoru u kome vladaju sigurnost i poverenje, uvek se nailazi na razumevanje i saosećajnost. U takvom prostoru, terapeuti svojim klijentima pomažu da se otvore za sve što im je teško i bolno. Podržava se formiranje novih načina za sagledavanje unutrašnjeg sveta, kao i formiranje zdravijih međuljudskih odnosa. Neretko se leči i smehom. A pored samog iskustva koje je oslobađajuće, ishod je ono zbog čega vredi ostati, i biti uporan. Veoma često je iznenađujući, a uvek je transformativan.
Razumemo da nekad nije lako pomoći ni sebi ni drugima. Naši stručnjaci, koji su do sada uspešno rešavali probleme poput tvog, će te povesti put rešenja. Prijavi se putem formulara za zakazivanje, obavi razgovor i reši problem.
Ne provodi dane u nepotrebnoj patnji. Stvoren/a si za veće stvari!